Μπορείς να αποκτήσεις τους κοιλιακούς μιας fitness model με τρόπο φυσικό?

Το πρώτο πράγμα που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει σε μία γυναίκα  επιπέδου fitness model,είναι το πόσο “σκληρή” φαίνεται. Για να φανείς τόσο σκληρή,κομμένη ,στεγνή πρέπει να έχεις α)αρκετή μυική μάζα και β)χαμηλό ποσοστό λίπους,κάτι που είναι τελείως αφύσικο ιδίως για γυναίκες που εκ φύσεως και ανατομίας έχουν και μεγαλύτερο ποσοστό λίπους από τους άντρες αλλά…