Γιατί άρση βαρών – Άρσεις θανάτου (Deadlift) – Μέρος 1ο

Ο πυλώνας του ασκησιολογίου του Crossfit είναι η άρση βαρών. Όπως παρατηρείται και στα Crossfit Games ,τα προγράμματα του Dave Castro βασίζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στο weightlifting και έπειτα σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι , επομένως, αναμενόμενο πολλοί από τους αθλητές των Games να είναι και ταυτόχρονα μέλη της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών της…