Επεισόδιο #6: Συλλογή μύθων γύρω από το Bodybuilding/Fitness – Μέρος 3ο

Μέρος 2ο:
https://rawmadstrength.com/—–bodybuildingfitness–2/
Μέρος 1ο:
https://rawmadstrength.com/—–bo/
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Ιnstagram Official:https://www.instagram.com/rawmadstrengthofficial/
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο #7:Είναι το Bench Press ο βασιλιάς των ασκήσεων στήθους?

Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Ιnstagram Official:https://www.instagram.com/rawmadstrengthofficial/
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο #8: Cuntgdom & Advanced Full Body Principles

**New sponsor**
www.sarms.gr
Variable Full Body:
https://rawmadstrength.com/raw-mad-strength-training-systems-variable-full-body-hammer/
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//
Επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο #9: Απομυθοποιώντας το bodybuilding (Μέρος 1ο)

Hashtags για τον διαγωνισμο:
#rawmadstrength #rmsvideo

**New sponsor**
www.sarms.gr
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//
Επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο#10: Hardgainers & Λάθη αρχαρίων στο Bodybuilding.

**New sponsor**
www.sarms.gr
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//
Επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο#11: Low vs High Volume Training & Instagram Bi***es

**New sponsor**
www.sarms.gr
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//
Επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο #12: 24 γαματες συμβουλές bodybuilding & βασικά θέματα διατροφής #1

**New sponsor**
www.sarms.gr
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//
Επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα:
https://rawmadstrength.com//

Επεισόδιο #13: Τι στην παλαιοκόλαση είναι τα sarms?

**New sponsor**
www.sarms.gr
Δωρεάν προπονητικό eBook:https://rawmadstrength.com/—-ebook/
FB Page: https://www.facebook.com/RawMadStrength/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Twitter: https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+: https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322
Instagram: https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum): https://rawmadstrength.com/-forum/
Σχεδιασμός διατροφολόγιου/Προγράμματος γυμναστικής και λοιπές υπηρεσίες:
https://rawmadstrength.com//
Επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα:
https://rawmadstrength.com//