Μέγιστε καλημέρα!!Για μυική σκληράδα, σε φυσικό αθλητή (όσο είναι δυνατή αυτή και αν βγάλουμε τη γενετική δέρματος από την εξίσωση) διατροφικά ( υψηλούς ή χαμηλούς υδατάνθρακες) και προπονητικά (supersets/ dropsets και ένταση πρόπόνησης) τι θα πρότεινες??
1 Answers
embrance Staff answered 3 years ago
Ειναι τεραστιο θεμα συζητησεις.Κυκλικο υδ. θα προτεινα.