Κώστας asked 3 years ago

Ακολούθησα μέχρι στιγμεις κατά γράμμα το βιβλίο σου και είχα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα μου έχουν απομείνει 2 εβδομαδες διαχωρισμού  διάλειμμα και άλλες 4 πάλι διαχωρισμου,εγώ προσωπικά διασκεδάζω τις Full-body προπονήσεις πόλη περισσότερο μπορώ να μπω τώρα σε ένα πρόγραμμα όπως το  Fast Start Full Body A/B η μου προτείνεις πρώτα να τελειώσω το πρόγραμμα του βιβλίου? 

Print Friendly, PDF & Email