Νίκος asked 1 year ago
  • Κετωση και κρεατίνη μπορούν να συνυπάρξουν;;; Δηλαδή όσο βρίσκομαι σε κετωση μπορώ να χρησιμοποιήσω κρεατίνη ή είναι ανώφελο; 
Print Friendly, PDF & Email