Ερωτήσεις/Απαντήσεις (Forum)Category: Γυμναστικήraw mad strength training systems-full body hammer advanced
Spyros Eleftheriou asked 5 years ago
Φιλέ στο πρόγραμμα raw mad strength training systems-full body hammer advanced οι ασκήσεις είναι super set ή τελειώνω όλα τα σετς της πρώτης άσκησης ξεκουράζομαι και μετρά αρχίζω την επόμενη άσκηση?
1 Answers
embrance Staff answered 5 years ago
Τελειώνεις την μία άσκηση πρώτα και μετά πας στην επόμενη.